Po rozmołwje bórze dalša poručenje

póndźela, 29. měrca 2021
artikl hódnoćić
(1 )

W měšćanskim zarjadnistwje wědomje za serbske zajimy dale skrućić

Budyšin (SN/at). Serbske naležnosće w Budyskim měšćanskim zarjadnistwje lěpje zakótwić bě srjedź minjeneho tydźenja naležnosć widejoweje rozmołwy zastupjerjow serbskich dźěłowych gremijow SPD, Zwjazka 90/Zelenych a Lěwicy z wyšim měšćanostu Alexanderom Ahrensom (SPD). „Wuměna myslow bě wotewrjena a měješe zasadnje optimistisku prognozu nastupajo dalše zhromadne dźěło“, rjekny wyši měšćanosta našemu wječornikej.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND