Po rozmołwje bórze dalša poručenje

póndźela, 29. měrca 2021
artikl hódnoćić
(1 )

W měšćanskim zarjadnistwje wědomje za serbske zajimy dale skrućić

Budyšin (SN/at). Serbske naležnosće w Budyskim měšćanskim zarjadnistwje lěpje zakótwić bě srjedź minjeneho tydźenja naležnosć widejoweje rozmołwy zastupjerjow serbskich dźěłowych gremijow SPD, Zwjazka 90/Zelenych a Lěwicy z wyšim měšćanostu Alexanderom Ahrensom (SPD). „Wuměna myslow bě wotewrjena a měješe zasadnje optimistisku prognozu nastupajo dalše zhromadne dźěło“, rjekny wyši měšćanosta našemu wječornikej.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND