„Tu so mi tak taaaak lubi!“

srjeda, 31. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )
W Chróšćanskim Domje swjateje Ludmile swjeći Marja Ringelowa dźensa stoćiny. Z pomocu wosebiteho kompjutera wona we wysokej starobje hišće wšědnje Serbske Nowiny čita.  Foto: Beno Bělk W Chróšćanskim Domje swjateje Ludmile swjeći Marja Ringelowa dźensa stoćiny. Z pomocu wosebiteho kompjutera wona we wysokej starobje hišće wšědnje Serbske Nowiny čita. Foto: Beno Bělk

Marja Ringelowa w Chróšćanskim Domje swj. Ludmile swjeći dźensa swoje 100. narodniny. Štóž je 100 lět na swěće, je hižo 1 200 połnych měsačkow widźał. Hdyž pak by sej wón wot nasćěnoweje protyki wšědnje jedne łopjeno za jedyn dźeń wottorhnył, by nětko něšto wjac hač 36 500 łopjenow w ruce měł.

31. měrca 1921 bě štwórtk po jutrach. Katolski Posoł pisaše njedźelu na to wo 66 Wotrowskich křižerjach, a w Serbskich nowinach mjenowachu telefon hišće „dalokorěčak“ a bjezdźěłnych „dźěłonjeměłcow“. Tu a tam wšak běchu tež we Łužicy hižo prěnje zjawy bližaceje so inflacije widźeć. A do tohole swěta narodźi so Bulankecom w Nowym Městačku pola Wotrowa dźowka Marja. Dohromady běchu Bulankecy pjeć dźěći. Tola wšojedne hač je Marja pozdźišo pola burow słužiła abo w Pančicach dźěłała – jeje ródny dom wosta jej žiwjenski centrum. W nim kubłaše tež swojeju hólcow Achima a Christiana.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND