Dyrbja swoje rezerwy wužiwać

štwórtk, 01. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Za město a komuny budźe přichodny čas přiběrajcy ćežko wurunane hospodarske plany zdźěłać a předpołožić. ­To pokazuje so nětko tež na přikładźe města Budyšina.

Budyšin (CS/SN). Hižo wot lěta 2017 so pokazuje, zo je pozitiwne hospodarske wuwiće města Budyšina nimo. Tehdy scyła hišće na koronu myslić njebě. To rjekny na wčerawšim posedźenju Budyskeje měšćanskeje rady financny měšćanosta dr. Robert Böhmer, jako hospodarske połoženje města posudźowaše. Korona pak komplikowane połoženje zjawnych kasow hišće přiwótřa. Hinak hač stat njemóže Budyšin pjenjezy z ničeho brać. Bohužel je tu diferenca mjez dochodami a wudawkami dźeń a wjetša. Na město čakaja słabše wuhotowanje komunalnych financow, woteběrace dochody z dawkow a demografiske efekty kaž přestarjenje wobydlerstwa. Na tamnym boku poćežuja je předewšěm stupace personalne wudawki, tarifowe zwyšenja, kóšty w pěstowarnjach, wokrjesny wotedawk a wotpisanja. Ale tež posłužby Budyskeje wobdźělenskeje a wobhospodarjenskeje towaršnosće a přiražki za dźiwadło dyrbja płaćene być.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND