Spěchujetaj žiwu dwurěčnosć

srjeda, 31. měrca 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Franciska Grajcarekec a Jan Kral (wotprawa) staj w komunalnej rěči mjeztym chětro wěstaj, tež serbšćinu nastupajo. Jako sobudźěłaćerjej Wojerowskeho Serwisoweho běrowa za serbsku rěč w komunalnych naležnosćach dźě přełožujetaj wonaj wšědnje za města a gmejny w serbskim sydlenskim rumje wažne a trěbne dokumenty.  Foto: Katrin Demczenko Franciska Grajcarekec a Jan Kral (wotprawa) staj w komunalnej rěči mjeztym chětro wěstaj, tež serbšćinu nastupajo. Jako sobudźěłaćerjej Wojerowskeho Serwisoweho běrowa za serbsku rěč w komunalnych naležnosćach dźě přełožujetaj wonaj wšědnje za města a gmejny w serbskim sydlenskim rumje wažne a trěbne dokumenty. Foto: Katrin Demczenko

Wojerowski serwisowy běrow komuny nadrobnje poradźuje

Wot awgusta 2019 dźěła na Drježdźanskej dróze we Wojerecach „Serwisowy běrow za serbsku rěč w komunalnych naležnosćach“ w Domowinskim domje Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“. Nošer běrowa je třěšny zwjazk serbskich towarstwow Domowina, rozłožuje sobudźě­łaćer běrowa Jan Kral.

Jan Kral a jeho kolegina Franciska Grajcarekec wukonjataj bjezpłatne pře­łožowanske a poradźowanske posłužby za 42 komunow w serbskim sydlenskim rumje wokrjesow Budyšin a Zhorjelc, ­kotrež maja so po wukazach wustawy a serbskeho zakonja Sakskeje wo sylnišu dwurěčnosć w zjawnym rumje starać. Wobaj sobudźěłaćerjej serwisoweho běrowa staj jako maćernorěčnaj Serbaj dwurěčnje wotrostłoj. Tak so tež w němskim rěčnym rumje doma čujetaj, Jan Kral wuswětla. Wón bě někotre lěta w redakciji serbskeho wječornika Serbske ­Nowiny jako redaktor sobu dźěłał a bě tež wědomostno-techniski sobudźěłaćer w Budyskim Serbskim instituće. Franciska Grajcarekec je na Instituće za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity serbšćinu studowała.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Při zachodźe na ležownosć Domowinskeho domu we Wojerecach skedźbnja dwurěčna taflička na tam zaměstnjeny serwisowy běrow. Foto: Sonja Hrjehorjowa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND