Nowe postajenja

wutora, 06. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/JaW). W Budyskim wokrjesu płaća wot dźensnišeho nowe wolóženske postajenja nastupajo škit před koronawirusom. Kaž Budyski krajnoradny zarjad w nowinskej zdźělence informuje, móža wšak „wokrjesy njewotwisnje wot incidencneje hódnoty same wolóženja z wotpowědnymi hygienowymi a testowymi konceptami přizwolić. Postajenja płaća najprjedy hač do 18. apryla. Ručež pak wućeženje chorownjow z koronowymi pacientami po wšej Sakskej 1 300 překroči, wolóženja zaso cofnjemy.“ Tuchwilu hladaja w sakskich klinkach cyłkownje 945 na kowid-19 schorjenych.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND