Nowe postajenja

wutora, 06. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/JaW). W Budyskim wokrjesu płaća wot dźensnišeho nowe wolóženske postajenja nastupajo škit před koronawirusom. Kaž Budyski krajnoradny zarjad w nowinskej zdźělence informuje, móža wšak „wokrjesy njewotwisnje wot incidencneje hódnoty same wolóženja z wotpowědnymi hygienowymi a testowymi konceptami přizwolić. Postajenja płaća najprjedy hač do 18. apryla. Ručež pak wućeženje chorownjow z koronowymi pacientami po wšej Sakskej 1 300 překroči, wolóženja zaso cofnjemy.“ Tuchwilu hladaja w sakskich klinkach cyłkownje 945 na kowid-19 schorjenych.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND