Wulka kónčina wohrožena

wutora, 06. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Z přidatnymi srědkami chcedźa afrisku swinjacu mrětwu wobmjezować

Zhorjelc (AK/SN). Wokrjes Zhorjelc so hišće bóle prócuje wudyrjenu afrisku swinjacu mrětwu wobmjezować. K tomu je so wokrjesny sejmik minjenu srjedu wuznał. Z wjetšinu 53 hłosow schwalichu radźićeljo wudawki zwonka plana we wobjimje 1,535 milionow eurow. Štyrjo běchu přećiwo tomu, štyrnaćo so hłosa wzdachu. Srědki maja z připokazankow Sakskeje za runje tónle zaměr přińć. Z mjenowanej sumu móže Zhorjelski wokrjes prewentiwne a wotstronjowace naprawy financować, mjez druhim za to, wohrožene pasma dohladować. Wjetši dźěl srědkow ma so lokalnje wužiwać, na přikład za to zahinjenu dźiwinu nańć, kadawry rumować a wotstronić, po zakonju wo zwěrjacych mrětwach z nich proby brać a je epidemiologisce přepytować. Dźěła wukonjeć ma prěnjorjadnje wotpowědnje wukubłany a wuhotowany personal.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND