22 dypkow za sprjewine město

srjeda, 07. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Ze wšelakimi naprawami chcedźa přemysłownikam pomhać

Budyšin (SN/MWj). Z wobšěrnym kata­logom naprawow spyta město Budyšin koncept wuwić, kak móhło so žiwjenje w sprjewinym měsće normalizować, hdyž koronowe wobstejnosće to dowola. Tónle katalog su měšćanscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju wobzamknyli. „Mjeztym dlěje hač lěto steji naše žiwjenje na hłowje a koronowa pandemija ma nas kruće w horšći. Přewy­soka incidenca wjedźeše tele dny k tomu, zo dyrbješe so poskitk ,Click & meet‘, kiž bě čwak normality wróćił a za přemysłownikow škrička nadźije był, zaso cofnyć“, rěka k tomu z měšćanskeho zarjadnistwa. „Přiwšěm je wažne, nowe koncepty wuwiwać. Wirus nas dale přewodźa a wobydlerjo so za zwučenej normalitu žadosćeja. Tohodla trjebamy rozrisanja.“ W tymle zmysle je měšćanske zarjadnistwo hromadźe z radźićelemi zestajiło 22 dypkow, z kotrymiž chcedźa přede­wšěm přemysłownikam pomhać, kotřiž pod pandemiju sobu najsylnišo ćerpja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND