Bywšu chorownju saněruja

póndźela, 12. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Roland Dantz a Volker Böhme (wotlěwa) wjeselitaj so na nowu dobu w stawiznach Bönischoweho wustawa w Kamjencu.  Foto: Uwe Menschner Roland Dantz a Volker Böhme (wotlěwa) wjeselitaj so na nowu dobu w stawiznach Bönischoweho wustawa w Kamjencu. Foto: Uwe Menschner

Kamjenski měšćanski fyzikus Johann Gottfried Bönisch je 1826 chorownju załožił. Wjele lět bě wona prózdna. Nětko­ započnje so za wustaw nowa doba­, cyle w zmysle „wunamakarja“.

Kamjenc (UM/SN). „Budźće miłosćiwi“ steji němsce w starym pismje na swis­lach reprezentatiwnje skutkowaceho twarjenja na kromje Kamjenskeho nutřkowneho města. „Poselstwo to, kotrež ma nam tež dźensa hišće wjele rjec“, měni Kamjenski wyši měšćanosta Roland Dantz (njestronjan). Miłosć tež tehdyšeho měšćanskeho fyzikusa Johanna Gottfrieda Bönischa motiwowaše, w lěće 1823 dary za měšćansku chorownju zběrać. Njewšědne předewzaće je tehdy wjele­ kedźbnosće zbudźiło. Pječa je samo ruski car projekt sobu financował. Jeno tři lěta pozdźišo bu Bönischowa wizija zwoprawdźena a tehdy jako Lessingowy wustaw pomjenowana lěkowarnja mó­žeše dźěłać započeć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND