Popłatk zniža a zwyša

póndźela, 12. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Měšćanscy radźićeljo so z wopłóčkowymi płaćiznami zaběrali

Kulow (AK/SN). Za štyri techniske při­prawy k rjedźenju wopłóčkow města Kulowa je tamniša měšćanska rada nowe popłatkowe sadźby schwaliła. Při mnóstwowych popłatkach dóńdźe k někotrym snadnym změnam, kotrež wuskutkuja zniženja, ale tež zwyšenja. To je facit nowych popłatkowych wustawkow. Wone nastachu na zakładźe kalkulacijow za mi­njeny čas, ale tež za přichodne lěta. Wobličili su je tak, zo wone wudawki kryja­. „Přewjele płaćene pjenjezy woby­dlerjam zaso wróćimy. Je-li něchtó přemało płaćił, to za přichodny kalkulaciski čas 2021 hač do 2023 wobkedźbujemy“, komornik Thomas Woelke rozłoži. Po jeho­ słowach su centralna wodočisćernja w Kulowje, Koćinska hatna rjedźernja kaž tež wotwodźowanje přez wjesnu kanalizaciju (tak mjenowane kanale wjesnjanostow) dobytk nadźěłali. Tón woby­dlerjam wróća. W centralnej wodočisćerni wučinja dobytk za wopłóčki 107 000 eurow, za dešćikowu wodu 27 000 eurow. Přiwšěm sej přichodnje za kubikny meter wopłóčkow 3,04 eurow žadaja, dwanaće centow wjace hač dotal.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND