Přihłosowanje bjez alternatiwy

pjatk, 16. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Runje tak kaž druhe gmejny dóstanje tež Bóščanska wot energijoweho zastaraćela dochody z přemysłoweho dawka.  Foto: Feliks Haza Runje tak kaž druhe gmejny dóstanje tež Bóščanska wot energijoweho zastaraćela dochody z přemysłoweho dawka. Foto: Feliks Haza

Bóščanska gmejnska rada měješe so srje­du z prašenjom rozestajeć, hač dojed­nanju z komunalnej towaršnosću (KBO) přihłosuje. Dźe wo perspektiwu při zaručenju dotalnych dochodow z dobytkow zastaraćela z energiju.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND