Kmane jězdźidło namakali

pjatk, 16. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wjesna wohnjowa wobora dóstanje mustwowy transporter

Chrósćicy (JK/SN). K zawěsćenju wohnjoškita a zo bychu planej wohnjoškitneje potrjeby w gmejnje wotpowědowali, ma wjesna wohnjowa wobora Chrósćicy nowy mustwowy transporter dóstać. To su tamniši gmejnscy radźićeljo wčera wobzamknyli. Dokelž pak Budyski krajnoradny zarjad tuchwilu tajki transporter njespěchuje a nětčiše jězdźidło žane wuhlady na technisku dowolnosć TÜVa nima, so w Chrósćicach rozsudźichu, za kmanym trjebanym awtom so rozhladować. A mějachu wuspěch. W Parchimje w specielnym zawodźe, kotryž tajke jězdźidła poskića, su po wulkosći a płaćiznje kmane awto namakali. Radźićel Beno Hojer, kiž je sej z dalšimi wobornikami jězdźi­dło na městnje wobhladał, je swojim kolegam dobry techniski a wuhotowanski staw jězdźidła wobkrućił. Tuž gmejnska rada jednohłósnje wobzamkny, awto za nimale 26 000 eurow kupić. W ho­spodar­skim planje dźě bě hižo 27 000 eurow za to­ zaplanowane.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND