Časy testowanja rozšěrjene

wutora, 20. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Runje tak kaž w Njebjelčicach, Róžeńće a Chrósćicach su so wčera ludźo tež we Worklecach testować dali.  Foto: Feliks Haza Runje tak kaž w Njebjelčicach, Róžeńće a Chrósćicach su so wčera ludźo tež we Worklecach testować dali. Foto: Feliks Haza

Smochćicy (SN/MWj). Jedyn z koronowych testowanskich centrumow Budyskeho wokrjesa je w Smochčanskim kubłanišću swjateho Bena. Wo njón stara so hornjołužiska Caritas. Po dwěmaj tydźenjomaj tam zwěsćeja, zo je poskitk wot wobydlerjow derje přiwzaty. Kaž sobu­dźěłaćerka domu Martina Haschke zdźěli, su tam dotal wjace hač 500 ludźi testowali. Pola dweju z nich bě wuslědk pozitiwny. Wulkeje ličby naprašowanjow dla su so rozsudźili wotewrjenske časy rozšěrić.

Testowanje w Smochćicach je nětko móžne póndźelu, srjedu a pjatk stajnje wot 6 do 10 hodź, štwórtk wot 14 do 18 hodź. a sobotu wot 8 do 12 hodź. Přizjewić móža so zajimcy internetnje pod https://lkbz.de/testcenter-schmochtitz abo pod telefonowym čisłom 035935/ 220. Kóždy ma ­prawo na znajmjeńša jedyn test wob tydźeń. K terminej dyrbja ludźo swoju chipowu kartku chorobneje zawěsćernje sobu měć. Dalša testowanska stacija Carity je w Kamjencu na Zapadnej čo. 22. Tam testuja póndźelu wot 14 do 17 hodź., wutoru wot 8 do 13 hodź. a štwórtk wot 9 do 12 hodź.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND