Priwatne wohenje chcedźa dowolić

wutora, 20. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Kulow (AK/SN). Prastara tradicija chodojtypalenja dyrbi lětsa w Hornjej Łužicy znowa wupadnyć. To wobžaruja toho­ru­nja w Hamorje, Łazu a Kulowje, kaž wottam na naprašowanje rěka. „W swojim hamtskim łopjenu za apryl smy wo tym informowali“, zdźěli Hamorski nawoda hłowneho zarjada Arian Leffs. Łazowski wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU) wujasnja, zo změje so gmejna po płaćiwych předpisach korony dla. A Kulowski měšćanosta Markus Posch (CDU) doda, zo z chodojtypalenjom runje tak wobchadźeja kaž loni. „To woznamjenja, zo žanoho zjawneho chodojtypalenja njebudźe. Porno tomu dowolamy wohenje na priwatnych ležownosćach, ale z wuměnjenjom, zo ludźo koronowe předpisy dodźerža.“

W Hamorskej gmejnje je chodojtypalenje kruće zakótwjene. Na dohromady 13 městnach hewak tajki woheń maja. Zwjetša so wohnjowa wobora, wjesne kluby a domizniske towarstwa wo nje staraja. Gmejna to po swojich móžnosćach podpěruje, praji Arian Leffs.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND