Towarstwo z nowym zaměrom

wutora, 20. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Čłonojo spěchowanskeho towarstwa su sej minjeny pjatk hromadźe z twarskim fachowcom Bartsku cyrkej wobhladali.  Foto: Carmen Schumann Čłonojo spěchowanskeho towarstwa su sej minjeny pjatk hromadźe z twarskim fachowcom Bartsku cyrkej wobhladali. Foto: Carmen Schumann

Po zwóńcy chcedźa nětko tež cyrkej saněrować

Bart (CS/SN). Po tym zo je nadawk, kiž bě sej zwony spěchowace towarstwo Bartskeje cyrkwje předewzało, ze saněrowanjom zwóńcy spjelnjeny, chcedźa čło­nojo towarstwa nětko nowemu wužadanju wotpowědować. Přetož cyrkej sama dyrbi nuznje saněrowana być. Tohodla załožichu srjedź měrca na sobustawskej zhromadźiznje zwony spěchowaceho towar­stwa nowe „spěchowanske towarstwo Bartska cyrkej“. Jeho předsyda je Friedrich Hesse. Towarstwu přisłuša tuchwilu 37 čłonow, wosom z nich w předsydstwje sobu skutkuje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND