Wjace činić, hač wěžu zakryć

štwórtk, 29. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Nawoda Kamjenskeho měšćanskeho marketinga Dawid Kliman (nalěwo) a nowinski rěčnik Thomas Käppler pokazujetaj dźěl hóčkowaneho a plećeneho přestrjenca, kotryž ma wěžu Pastwineje hory zakryć. Stać ma so to w lěće 2025, k 800ćinam Lessingoweho města. Foto: Uwe Menschner Nawoda Kamjenskeho měšćanskeho marketinga Dawid Kliman (nalěwo) a nowinski rěčnik Thomas Käppler pokazujetaj dźěl hóčkowaneho a plećeneho přestrjenca, kotryž ma wěžu Pastwineje hory zakryć. Stać ma so to w lěće 2025, k 800ćinam Lessingoweho města. Foto: Uwe Menschner

Tež ideje wo serbskim žiwjenju w Kamjencu witane

Kamjenc (UM/SN). „800 idejow za 800lětny Kamjenc“ – pod tutym hesłom steji kónc 2020 iniciěrowane wubědźowanje k wuhotowanju jubileja. W lěće 2025 chce město swoje prěnje naspomnjenje swjećić. Dotalny wothłós je zarjadnistwo Lessingoweho města zmužiło, podaty 31. měrc jako kónčny termin zapodaća idejow wo tři měsacy na 30. junij přesunyć. „Połsta namjetow je mjeztym dóšło, štož mamy za jara dobry rezultat“, informuje rěčnik měšćanskeho zarjadnistwa Thomas Käppler. Wobdźělili su so jednotliwe wosoby a towarstwa, ale tež wjesni předstejićerjo a institucije. Ze zarjadnistwa samoho, předewšěm z wobłuka měšćanskeho marketinga, maja tohorunja někotre přinoški.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND