Wjesni radźićeljo njespokojom

štwórtk, 29. apryla 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Albrechtowki dla dyrbja so partnerojo mjez sobu dorozumić

Delnja Kina (CS/SN). Dokelž móhła Albrechtowka přichodnje w Delnjej Kinje při wulkej wodźe přez brjóh stupić, planuja tam škitne připrawy. Hižo loni je Budyska wobdźělenska a wobhospodarjenska towaršnosć (BBB) błóto z rěčnišća zrumowała. Lětsa su dalše naprawy předwidźane, mjez druhim wottwar zawěry. Mějićeljo su tomu přihłosowali, tuchwilu pró­cuja so wo wodoprawniske přizwolenje. W meji chcedźa próstwu wo spěchowanje zapodać a potom nadawk wupisać. Dale dyrbja do směra na Wuricy dnowny próh twarić. Wot planowanskeho běrowa namjetowanemu zapołoženju nasypa pak njejsu ani wobsedźerjo ležownosćow ani wjesni radźićeljo přihłosowali. Njedóńdźe-li k dojednanju, ma so procedura zawěsćenja twarskeho plana přewjesć, štož by projekt wo dwě do tři lěta přestorčiło.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND