Wjes ma zaso mlokowu rampu

pjatk, 07. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )
W Złyčinje maja nětko zaso mlokowu rampu. Na tym so Gerd Haustein, Georg Sauer, Udo Steglich a Reinhard Melcher (wotlěwa) wjesela. Dźens tydźenja su ju stajili.  Foto: Andreas Kirschke W Złyčinje maja nětko zaso mlokowu rampu. Na tym so Gerd Haustein, Georg Sauer, Udo Steglich a Reinhard Melcher (wotlěwa) wjesela. Dźens tydźenja su ju stajili. Foto: Andreas Kirschke

Mlokowe rampy běchu něhdy woblubowane zetkanišća na wsach. Dźensa wone wo wjesnych stawiznach swědča. Dźakowano mnohim pilnym akteram w Złyčinje nětko zaso rampa na nawsy steji.

Złyčin (AK/SN). Štyri stołpy ze zornowca dyrbja hłuboko do zemje. Gerd Haustein z twarskeho zawoda Łazowskeje gmejny je z traktorom skedźbnje přiwjeze. Kolega Gerald Tronnier jeho podpěruje.

Złyčinjanaj Udo Steglich a Reinhard Melcher staj zornowcowe stołpy zańdźeny pjatk do zemje zbiłoj, při čimž dyrbještaj zas a zaso korigować a pruwować. Na to su je z drjewom a šrubami zawěsćili. Po mnohich lětach w Złyčinje nětko zaso mlokowa rampa steji. Wjesny chronist Reinhard Melcher a wobydler Ulrich Behns měještaj ideju za to. Melcher je někotre kany přidał. „Zachowamy tak kruch stawiznow. Naslědne generacije maja wo tym zhonić. Wone njeměli mlokowu rampu jeničce z muzeja abo wučbnicow znać“, měni Udo Steglich.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND