W młynje nětko tež wobchod

wutora, 11. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Steffi Schulze a Romy Schäfer (wotpr.) wjeselitej so na wopytowarjow w nowym regionalnym wobchodźe Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna.  Foto: Silke Richter Steffi Schulze a Romy Schäfer (wotpr.) wjeselitej so na wopytowarjow w nowym regionalnym wobchodźe Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna. Foto: Silke Richter

Najebać koronapandemiju so w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje stajnje něšto stawa. Najnowša nowosć je tam nětko wočinjeny regionalny wobchod.

Čorny Chołmc (SiR/SN). Wóń čerstwych całtow do nosa stupa. Na předawanskim blidźe su twarožk, samočinjena zelowa butra, čerstwy lany wolij, mloko, kołbasa w škleńcach a měd z wjele lubosću při­hotowane. Poskitk regionalnych wudźěłkow w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje je nowy. Minjeny štwórtk je tam regionalny wobchod prěni raz wo­či­nił. Wopytowarjo nadeńdu jón najprjedy raz w dotal njewužiwanym dźělu burskeje stwy. Koronowa pandemija je so wo to postarała, zo móžachu ideju, z kotrejž so hižo dlěje noša, spěšnišo zwoprawdźić. „W chwatku normalneho wšědneho dnja je za nowe předewzaća mało chwile. To su hinaše wěcy wažniše. W nanuzowanej přestawce pak mó­žachmy tónle projekt zwoprawdźić“, rozło­žuje jednaćel Krabatoweho młyna Tobias­ Čižik. Při tym móžachu so znowa na wjelelětnych partnerow spušćeć, kaž stej to na přikład Ermerec pjekarnja z Njedźichowa a Domanic ratarski zawod z Hózka.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND