Zakładnu šulu dale ponowjeja

srjeda, 12. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Nadawki za třeći twarski wotrězk nětko přepodate

Hamor (CK/SN). Za třeći twarski wotrězk wohnjoškitneho ponowjenja Zakładneje šule Hamor je tamniša gmejnska rada předwčerawšim jednotliwe nadawki přepo­dała. Za wjace hač poł miliona ­eurow budu mulerske dźěła wukonjane, tepjenje, sanitarne připrawy a elektrika přetwarjene, nowe špundowanje kładźene a wšitko wobarbjene. Po zjawnym wupisanju su so w pjeć losach stajnje za najlěpšeho poskićowarja rozsudźili. Za suchotwarske dźěła mějachu najprjedy jenički poskitk. Z trochu zapozdźenjom hišće tři dalše dóńdźechu, kotrež njebychu po zakonju wobkedźbować směli. Jedyn z poskićerjow pak so prócowaše, we wobłuku prawniskeho pruwowanja Hamorskej gmejnje pohóršk wuprajić. Radźićeljo tuž wobzamknjenje wo nadawku za suchotwar wotstorčichu. Wobstaranja materiala dla drje by hinaši puć lěpši był, gmejna pak chce móžnym zarjadniskim zmylkam zadźěwać, kaž twarska nawodnica Cortina Kokles rozłoži.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND