Chcedźa objekt zaso natwarić

pjatk, 14. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Z drjewjanej konstrukciju su fasadu Ludoweho domu w Běłej Wodźe po wohenju najprjedy raz zawěsćili. Kak z objektom dale póńdźe, dotal wěste njeje. Spotorhać jón na žadyn pad nochcedźa.  Foto: Constanze Knappowa Z drjewjanej konstrukciju su fasadu Ludoweho domu w Běłej Wodźe po wohenju najprjedy raz zawěsćili. Kak z objektom dale póńdźe, dotal wěste njeje. Spotorhać jón na žadyn pad nochcedźa. Foto: Constanze Knappowa

Zjawna diskusija wo wužiwanju Ludoweho domu w měsće trěbna

Běła Woda (CK/SN). Kak dale z Ludowym domom abo lěpje prajene z tym, štož je woheń zawostajił? Z tymle prašenjom zaběraše so minjenu wutoru Běłowodźanska měšćanska rada na wurjadnym posedźenju. 25. apryla bě wulkowoheń pod pomnikoškitom stejacy objekt w stilu Bauhausa chětro wobškodźił. Nimo za­dwělowanosće jewjachu so hišće samsny wječor hłosy, žadace sej nowonatwar. Ludowy dom je wažny dźěl měšćanskich stawiznow, tež dokelž běchu tam woby­dlerjo młodźinsku swjećbu swjećili, prěnju lubosć zetkali abo so na póstnicach zabawjeli. Ludowy dom bu 1928 jako dźěłarniski dom natwarjeny, a to z darami wobydlerjow we wobjimje 180 000 hriwnow. Za NDRski čas wotměwachu so w nim na přikład tež ptačokwasne zarjadowanja. Na Dnju Saksow 2005 zaměstnichu tam „Serbsku wjes“.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND