Nowe hrajkanišćo 1. junija přepodadźa

póndźela, 17. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Hišće dyrbitaj bratraj Levi a Jona něšto dnjow čakać, prjedy hač smědźa so wot 1. junija na nowym Ćišćanskim hrajkanišću pospytać.  Foto: Johann Tesche Hišće dyrbitaj bratraj Levi a Jona něšto dnjow čakać, prjedy hač smědźa so wot 1. junija na nowym Ćišćanskim hrajkanišću pospytać. Foto: Johann Tesche

Ćisk (JT/SN). Za často wužiwane praji­dmo „Štož dołho traje, budźe dobre“ je nowe wuhotowanje hrajkanišća na Ćišćanskej nawsy najlěpši přikład. Hižo wot lěta 2014 so wjesnjenjo pola města Wojerecy wo to prócuja. Najprjedy pak so wjele stało njeje. Wot komunalneho twarskeho zawoda poskićenej standardnej warianće Ćišćanska wjesna rada njepřihłosowaše. „Chcychmy hrajkanišćo, kotrež wjesnemu charakterej wotpowěduje“, podšmórny wjesny předstejićer Jens Zahrodnik. Kak móhło tajke něšto wupadać, pokazaja někotre wot njeho stworjene elementy, kotrež běchu 2018 z pomocu staršich nastajili. Idejowe wubědźowanje mjez Ćišćanami wunjese dalše namjety za přetworjenje hrajkanišća.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND