Wěžu cyrkwje nětko ponowjeja

wutora, 18. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Hač k wotkapej staj sobudźěłaćerjej specialneje róštytwarskeje firmy z Goldbacha pola Biskopic minjene dny wěžu Chwačanskeje cyrkwje zaroštowałoj.  Foto: Eberhard Schmitt Hač k wotkapej staj sobudźěłaćerjej specialneje róštytwarskeje firmy z Goldbacha pola Biskopic minjene dny wěžu Chwačanskeje cyrkwje zaroštowałoj. Foto: Eberhard Schmitt

Róštow dla wulki zwón Chwačanskeho Božeho domu tuchwilu mjelči

Chwaćicy (ES/SN). Na Chwačanskej cyrkwi K dobremu pastyrjej dyrbjachu hižo před dlěšim časom zwěsćić, zo so wot wobkromy fasady wěže dźěle wobmjetka pušćachu a dele padachu. Zo bychu strachej za wopytowarjow Božeho domu a kěrchowa wotwobarali, dyrbjachu jednać. W nowembru 2019 zapoda wosada twarsku próstwu, zo móhli fasadu wěže saněrować dać. Před lětom, w juniju 2020, dóstachu wotpowědnu dowolnosć a runočasnje pjenježnu přiražku Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje.

Minjeny tydźeń započachu při cyrkwinej wěži róšty twarić, kotrež sahaja hač k wotkapej (Traufe). Dźěła wukonja na to specializowana firma z Goldbacha pola Biskopic. Za ponowjenje wěže dyrbja w Chwaćicach dohromady 129 000 eurow wudać. Z toho dóstanu něhdźe 96 000 eurow z programa Leader w kónčinje Hornjołužiskeje hole a hatow spěchowane. Zbytk dyrbi wosada ze swójskich srědkow zwjesć.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND