Kulturny centrum nadźija so lěpšich časow

wutora, 18. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Za hladanje wonkownych připrawow je Sylwija Panošina w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje njedawno trawusyčak dóstała.  Foto: Jost Schmidtchen Za hladanje wonkownych připrawow je Sylwija Panošina w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje njedawno trawusyčak dóstała. Foto: Jost Schmidtchen

Slepo (JoS/SN). Hnydom dwě wustajeńcy w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje (SKC) tuchwilu na wopytowarjow čakatej. Přehladku Uty Stastny ze Slepoho, kotruž běchu 1. nowembra 2020 wotewrěli, je jenož horstka zajimcow widźała, dokelž dyrbjachu SKC 2. nowembra zaso zawrěć. Mjeztym wisaja wobrazy Uty Stastny w nowowuhotowanej galerijowej chódbje, hdźež wone hač k znowawotewrjenju SKC wostanu. Galerijowu chódbu zwoprawdźichu dźakowano spěchowanskim srědkam z programa „Nowostart kultura“.

Tež jutrowna wosebita wustajeńca Carole Stauber a Rainera Grosy takrjec wotpočuje. Wobaj pokazujetaj na wšelakore wašnje debjene jutrowne jejka. „Tale pokazka wostanje dale we witrinach, a to tak dołho, doniž tule zaso normalne žiwjenje njeknježi. Jutrowne jejka dźě móžeš sej kóždy čas wobhladać, nic jenož jutry“, praji nawodnica SKC Sylwija Panošina.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND