Chcyli biosferowy rezerwat rozšěrić

wutora, 18. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wulka Dubrawa (CS/SN). Z móžnym rozšěrjenjom terena biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty su so čłonojo Wulkodubrawskeje gmejnskeje rady na swojim zašłym posedźenju zaběrali. Teritorij, 1997 w jeho dźensnišej formje wutworjeny, dyrbja mjeztym nowelěrować, rozłoži dr. Jan Peper ze zarjadnistwa biosferoweho rezerwata. Z dohromady 59 wsow přisłuša škitanej kónčinje tež dźesać z gmejny Wulka Dubrawa. W jeje radźe, kotrejž wšitcy wjesnjanosća přisłušeja, su wo rozšěrjenju hižo rěčeli. Jako wosebje škitanja hódne wobhladuja tři na dźensniše hranicy rezerwata mjezowace kónčiny. Jónu je to sprjewina nižina wokoło Delnjeje Hórki, kotraž saha hač do Załhowa (Salga) a Klukša a je tuž teritorij Wulkodubrawskeje gmejny. Płonina je něhdźe 260 hektarow wulka. Dalša kónčina, kotraž by wot rozšěrjenja potrjechena była, je 100 hektarow wulki teritorij wokoło wětrnikoweje hory pola Brěmjenja. Tón wopřijima jako wosebitosć orchidejowu łuku. Třeća kónčina stej tak mjenowany motorowy hat a pěskowa hora pola Chrósta (Crosta) z cyłkownej płoninu je 19 hektarow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND