Ateljej Wapplera přistupny był

srjeda, 26. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Minjenu njedźelu je Astrid Wappler (nalěwo) zajimcow po muzeju swojeho nana dr. Dietmara Wapplera w Sćijecach wodźiła.  Foto: Carmen Schumann Minjenu njedźelu je Astrid Wappler (nalěwo) zajimcow po muzeju swojeho nana dr. Dietmara Wapplera w Sćijecach wodźiła. Foto: Carmen Schumann

W mjeńšim wobjimje hač hewak su swjatki akciju wotewrjenych wuměłskich ateljejow wotměli. W Sćijecach pola Budyšina móžachu zajimcy do dźěłarnje znateho molerja pohladać.

Budyšin (CS/SN). We wobłuku akcije wotewrjenych ateljejow je swjatkowničku wuměłstwowa historikarka Astrid Wappler ateljej swojeho lěta 2010 zemrěteho nana dr. Dietmara Wapplera w Sćijecach pola Budyšina zjawnosći spřistupniła. Wona přeprosy wopytowarjow k indiwiduelnym wodźenjam a rozłoži jim wuměłske zaměry Dietmara Wapplera, molowaceho žónskeho lěkarja. Wón prócowaše so wo najwjetšu jednorosć a wobhladowaše so sam w tradiciji Pabla Picassa a Kazimira Malewiča. Kaž křinja z pokładami wopřijima ateljej twórby z rozdźělnych tworićelskich dobow wuměłca. Dokelž bě wón bywšu blidarnju kupił, je wšitko hišće tak zachowane, kaž bě to Wappler něhdy zawostajił. Hdys a hdys jeho dźowka a wudowa Astrid a Roswitha Wappler ateljej wočinitej, zo móhli zajimcy do njeho pohladać. Dokelž bě wjedro swjatkowničku měnjate, njemóžachu wobrazy wonka prezentować.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND