Žada sej škitny status wjelka znižić

štwórtk, 27. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wjelk ma přichodnje mjeńši status škita dóstać. Z tymle žadanjom chce so Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) hromadźe ze swojimi sakskimi kolegami w zastojnstwje na tudyše a zwjazkowe knježerstwo wobroćić, kaž krajnoradny zarjad wčera informowaše.

Budyšin (SN/at). Budyski krajny rada je minjene lěta wobstajnje přez wjelki škodowanych plahowarjow skotu na pastwach podpěrał. „Nochcemy wjelka w našej kónčinje wutupić. Dźe wjele bóle wo to, polěpšić niwow regulacije a škita w zmysle wurunanja zajimow mjez družinowym škitom a pastwinskim hospodarstwom“, wuzběhny Harig po nowinskej zdźělence. Koeksistenca wjelka, wužitneho skotu a dźiwiny je jeno z wulkej akceptancu ludnosće móžna.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND