Awto přewysoke

srjeda, 26. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Wulka Dubrawa (CS/SN). Wo sydom centimetrow wjerćeše so horca diskusija na zašłym posedźenju Wulkodubrawskeje gmejnskeje rady. Jeno sydom centimetrow přewysoke je nowe katastrofowoškitne jězdźidło LF 16 w hódnoće něhdźe 220 000 eurow, kotrež Swobodny stat Sakska wohnjowej woborje w Chrósće přewostaji. Ale wone sydom centimetrow so wulce wuskutkuja. 3,3 metry ­wysoke jězdźidło njehodźi so do 2,23 metrow wysokeje gratownje. Přepytowanja inženjerskeho běrowa wunjesechu tři warianty, kak móhli problem rozrisać. Tak móhli špundowanje gratownje pohłubšić abo jej nowy dźěl přitwarić, pak masiwnje abo w lochkej warianće. Wšitke tři móžnosće pak njejsu cyle tunje a bychu płaćiznu mjez 148 000 a 161 000 eurami wučinili. Radźićeljo diskutowachu wo tym, hač njehodźeli so wudawki znižić, na přikład z prowizoriskim pohłubšenjom špundowanja. Přetož čas chwata. Jeli so we Wulkej Dubrawje spěšnje dosć njerozsudźa, zamołwići jězdźidło snano druhdźe zasadźa. Z najmjenje srědkami problem spěšnje rozrisać bě skónčnje měnjenje radźićelow.
wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND