Zwjazkej komunow přistupili

štwórtk, 27. meje 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Prěni policajski hłowny komisar Tobias Hilbert, policajski prezident Manfred Weißbach, Łazowski wjesnjanosta Thomas Leberecht a Sven Forkert (wotlěwa) su kooperaciske zrěčenje podpisali.  Foto: Julia Garten Prěni policajski hłowny komisar Tobias Hilbert, policajski prezident Manfred Weißbach, Łazowski wjesnjanosta Thomas Leberecht a Sven Forkert (wotlěwa) su kooperaciske zrěčenje podpisali. Foto: Julia Garten

Łaz (SN/MWj). Aliancy wěstych sakskich komunow (ASSKomm) přisłuša nětko tež gmejna Łaz. Wjesnjanosta Thomas Leberecht (CDU), policajski prezident Manfred Weißbach a jednaćel Sakskeje krajneje prewenciskeje rady Sven Forkert su předwčerawšim kooperaciske zrěčenje we wobłuku krajneje prewenciskeje strategije podpisali. Na jednym ze zašłych posedźenjow běchu Łazowscy gmejnscy radźićeljo přihłosowali, komunalnu prewencisku radu z koordinowanskim městnom wutworić. Zaměr prewenciskeje rady je, wšitkich akterow komunalneje prewencije, policije a dalšich wobdźělnikow, na přikład towarstwa z wobłuka młodźinskeho a seniorskeho dźěła zwjazać. Z Łazom je 109 sakskich komunow na ASSKomm wobdźělenych.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND