Towarstwa dóstanu spěchowanje

wutora, 01. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

To drje by so kóždej komunje lubiło, hdyž wulki zawod najwšelakoriše towar­stwa spěchuje, kaž je to kóžde lěto w Běłej Wodźe. Přiwšěm njeje stajnje jednore pjenjezy rozdźělić.

Běła Woda (AK/SN). Energijowy koncern LEAG přewostaji lětsa 70 000 eurow spěchowanja towarstwam w Běłej Wodźe. Pjenjezy móža wone za powšitkownowužitne zaměry w młodźinskej pomocy, kulturje a sporće wužiwać. Čłonojo měšćanskeje rady su nětko na swojim po­sedźenju wobzamknyli, kotre towarstwo ma kelko pjenjez dóstać.

Wobłuk za młodźinske dźěło ma 13 530 eurow dóstać. Towarstwa a zarjadnišća dobroćelstwa smědźa so na 5 900 eurow wjeselić. Sportowe towarstwa z 33 000 eurami najbóle wot cyłkowneje sumy profituja. Mjez druhim móže lodosportowe towarstwo 5 000 eurow za lětnju lodowu přestrjeń nałožować. „Smy cyłkownje 51 próstwow wot 51 towarstwow dóstali“, rozłoži radźićelka Kathrin Jung (SPD). Wona namjetowaše, srědki runoprawnje a fairnje rozdźělić, zo po móžnosći žane towarstwo njeby bjez podpěry wostało.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND