Bytostny dypk we wjesnym wobrazu

srjeda, 02. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
W Ćisku maja wot wčerawšeho nowe hrajkanišćo. Napřećo Ćišćanskemu statokej wone nětko wobraz nawsy sobu postaja.  Foto: Andreas Kirschke W Ćisku maja wot wčerawšeho nowe hrajkanišćo. Napřećo Ćišćanskemu statokej wone nětko wobraz nawsy sobu postaja. Foto: Andreas Kirschke

Na Mjezynarodnym dnju dźěsća móže lědma rjeńšeho termina być, hač nowe hrajkanišćo swojemu zaměrej přepo­dać. Tak su w Ćisku pola Wojerec wčera móhłrjec wšitko zjednoćili.

Ćisk (AK/SN). Na nawsy w Ćisku napřećo Ćišćanskemu statokej móža so dźěći wot wčerawšeho na nowym hrajkanišću „Lutki“ wucychnować. „Sydom lět smy jako wjesna rada wo nje wojowali. Dotalne hrajkanišćo z lěta 1996 dźeń a bóle rozpadowaše. Tohodla so nad nowym wuhotowanjom jara wjeselimy“, praji wjesny předstejićer Jens Zahrodnik wčera składnostnje dnja dźěsća k wotewrjenju. Z małym programom su chowancy Ćišćanskeje pěstowarnje „Lutki“ woby­dlerjow, zastupjerjow města Wojerec a wobdźělenych firmow zawjeselili.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND