Cyrkej dóstanje nowu třěchu

štwórtk, 03. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Třěchikryjer Jurij Brückner a jeho kolega Nico Nickel (wotlěwa) wotstronjataj stare třěšne cyhele nad wuchodnymi swislemi Njeswačanskeje cyrkwje.  Foto: Eberhard Schmitt Třěchikryjer Jurij Brückner a jeho kolega Nico Nickel (wotlěwa) wotstronjataj stare třěšne cyhele nad wuchodnymi swislemi Njeswačanskeje cyrkwje. Foto: Eberhard Schmitt

Hdyž něhdźe cyrkej přetwarjeja abo ponowjeja, njeje to jeno z wjele pjenjezami zwjazane, ale tež wulki podawk za cyłu wosadu. Tajki projekt nětko w Njeswačidle zwoprawdźeja.

Njeswačidło (ES/SN). Spočatk meje započachu Njeswačansku ewangelsku cyrkej zaróštować. Nimo ducym zdaše so Boži dom hišće w dobrym stawje, ale runje to bě zamylace. Wšako dyrbiš za twarskimi dźěłami daloko do zašłosće hladać. ­W aprylu 1945 bu Njeswačanska cyrkej nimale dospołnje zničena. Tež wěža ­tehdy swoju hawbu zhubi.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND