Dyrbja dom jenož hišće wotewrěć

štwórtk, 03. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Ručež Bóščanski wjesnjanosta Stanij Ryćer zhromadnje z Ingrid Konschakowej durje do generacije přesahowaceho zetkanišća we Wětrowje wotewrje, ma objekt potom za wšitkich zajimcow přistupny być.  Foto: Feliks Haza Ručež Bóščanski wjesnjanosta Stanij Ryćer zhromadnje z Ingrid Konschakowej durje do generacije přesahowaceho zetkanišća we Wětrowje wotewrje, ma objekt potom za wšitkich zajimcow přistupny być. Foto: Feliks Haza

Wosrjedź Wětrowa čaka wjacegeneraciske zetkanišćo na to, zo by tam žiwjenje zaćahnyło. Hdźež něhdy ludźo nakupować chodźachu, chcedźa so přichodnje wjesnjenjo zetkać.

Wulka swětła rumnosć wopytowarja wobdawa. Na sćěnach wisaja mólby Wětrowčanki, wuměłče Ingrid Konschakoweje. Jeje swójba je we wsy přez lětdźesatki ­zasydlena a derje znata. Konschakowa hižo njesćerpnje na to čaka, zo móže w zetkanišću z dalšimi wobydlerjemi wuměłsce tworić, čitać, hrać abo ručne dźěła zhotowjeć. Wšako chce dom čestnohamtsce nawjedować. „Wuměnjenja za bohatu ­zaběru su date“ rozłožuje wjesnjanosta Stanij Ryćer (Rjemjesło ­Bóšicy). „Mjez druhim mamy dosć wobšěrnu biblio­teku.“

Polcy z knihami sobu pjelnić

Hladaš-li na polcy, ći napadnje, zo njesteja tam jeničce zestarjene knihi, ale tež nowše wudaća a to wšelkich literarnych žanrow, wot leksikona hač ke krimijej, wot lubosćinskeho romana hač k pokazkam, kak pjec abo warić. Štóž ma knihi, kotrež chcył druhim přewostajić, njech je Bóščanskej gmejnje da, zo móhli je do polcow zarjadować.

Dom za mnohich

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND