W mjezsobnosći hromadu zrosća so zesylnić

pjatk, 04. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Wojerecy (SiR/SN). Wojerecy su nětko nowy partner imageoweho projekta „Region rozmacha Drježdźany“. Wojerowski wyši měšćanosta Torsten Ruban-Zeh (SPD) a Kamjenski měšćanosta Roland Dantz (njestronjan) staj wčera wotpowědne kooperaciske zrěčenje podpisałoj. Lěta 2014 bu projekt załoženy, zo bychu přewažnje nawrótnikow jako fachowcow zdobyli.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND