Městno gratownje dadźa přepytować

póndźela, 07. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Dźěwin (AK/SN). Gratownju dobrowólneje wohnjoweje wobory w Brězowce chcedźa powjetšić. Do toho ma so městno noweho dźěla na móžne stare wobćežma a na krutosć přepytować. Na to su so Dźěwinscy gmejnscy radźićeljo na swojim zašłym posedźenju dojednali. „Něhdy bě na prědnim dźělu ležownosće tankownja. „Poprawom by w tajkim padźe specialny zawod trěbny był“, Dźěwinski wjesnjanosta Helmut Krawc (SPD) rozłoži. „Tankownju pak běchu hižo w najhłubšim času NDR wotstronili.“ Wo tym njeje hižo žanych podłožkow.

Krušwičanski inženjerski běrow je gmejnje nětko poskitk za přepytowanje předpołožił. Po nim dyrbja něhdźe 7 500 eurow wudać. Jeničce laborowa analyza w Mužakowje by 3 500 eurow płaćiła. „Zo móhli pódu přepytować, trjebaja material z hłubokosće dweju do šěsć metrow“, praji nawoda twarskeho wotrjada Slepjanskeho zarjadniskeho zjednoćenstwa Steffen Seidlich. Wot inženjerskeho běrowa namjetowany puć ma wón za zmysłapołny. Tomu su tež gmejnscy radźićeljo přihłosowali, zo inženjerski běrow pódu přepytuje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND