Kołowokoło wjesnjanosty

póndźela, 07. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

W zwisku z komunalnym dźěłom w městach a gmejnach nastawaja zas a zaso prašenja, čehodla wobsteja wěste rjadowanja, kak je to a tamne zakonsce předpisane a štó ma poprawom kotre prawa. Na tajke a podobne prašenja wotmołwjamy wotnětka w małej seriji. Naš awtor je bywši wjelelětny předsyda zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Alfons Ryćer. (1)

Zakonske postajenja w zwisku z wólbami wjesnjanostow a měšćanostow so mjez jednotliwymi zwjazkowymi krajemi zdźěla trochu rozeznawaja. Za Saksku płaća slědowace bytostne rjadowanja:

W gmejnach z wjace hač 5 000 woby­dlerjemi je wjesnjanosta hłownohamtski zastojnik. Hdźež je mjenje wobydlerjow, dźěła wón čestnohamtsce. Wuwzaćnje móža gmejny z wjace hač 2 000 wobydlerjemi, kotrež žanomu zarjadniskemu zwjazkej njepřisłušeja, w swojich hłownych wustawkach tohorunja hłownohamtskosć wjesnjanosty postajić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND