Wo zastanišću diskutowali

pjatk, 11. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Slepjanska gmejna prócuje so wo ležownosć na dobro pućowacych

Slepo (AK/SN). Zaměrowy zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) chce wobchadne nawjazanje na Braniborsku polěpšić. Tak su namjetowali w Slepom wutworić małe busowe zastanišćo blisko dwórnišća, na kotrymž su štyri přistupy do busa. Potom móhli wužiwarjo přichodnje lěpje ze železnicy do busa a nawopak přelězć. Hotowy być měł poskitk składnostnje změny jězbneho plana w lěće 2023. ZVON chce naprawu po 90 procentach spěchować. Trěbne podłožki, wobsahowace wobličenje kóštow za próstwu wo spěchowanske srědki, nastupajo zwottorhanje starych twarjenjow je zaměrowy zwjazk 28. meje zapodał.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND