Slědźenja měli dale hić

wutora, 15. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Susann Wuškec je zhromadnje z Hansom-Jürgenom Schröterom (wotprawa) minjenu sobotu nawječor před Frencelowym domom w Čornym Chołmcu předstajiła slědźerske wuslědki projekta wo stawiznach wsy a wokoliny.  Foto: Silke Richter Susann Wuškec je zhromadnje z Hansom-Jürgenom Schröterom (wotprawa) minjenu sobotu nawječor před Frencelowym domom w Čornym Chołmcu předstajiła slědźerske wuslědki projekta wo stawiznach wsy a wokoliny. Foto: Silke Richter

Nowe dopóznaća wo stawiznach, ze Serbami zwjazanych

Čorny Chołmc (SiR/SN). Susann Wuškec a Hans-Jürgen Schröter staj minjene šěsć měsacow pod nawodom Čornochołmčanskeho Krabatoweho młyna so ze stawiznami wsy kaž tež z jeje historiskimi zwiskami a jeje wokolinu, z Krabatowej baju a z Chorwatskeje pochadźacym wyškom Jankom Šajatovićom zaběrałoj. ­Minjenu sobotu staj wonaj projekt wo­srjedź wsy, na naměsće před Frenclowym domom, předstajiłoj. „Team je so jara angažował a přewšo hódne fakty wotkrył. Njedosaha jeničce na powjerchu škrabać. Sym dźakowny za historisce hłuboko sahace dźěło. Tajki projekt w tej formje dotal njemějachmy“, podšmórny jednaćel Krabatoweho młyna Tobias Čižik. Zdobom so wón wjeseleše, zo bu předewzaće z kulturneho fondsa Budyskeho wokrjesa financowane.

Wjace hač 40 připosłucharjow běše přeprošenje sćěhowało, mjez nimi iniciatorka młyna Gertrud Wincarjowa. Woni zhonichu na přednošku pak jeničce dźěl dotalnych dopóznaćow. Wobsah slědźenjow je wo wjele wobšěrniši.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND