Staršiski popłatk nochcedźa najprjedy raz zwyšić

wutora, 15. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Hamor (CK/SN). Popłatk staršich za hladanje dźěći w gmejnje Hamor najprjedy raz njezwyša. Wčera běchu tamniši gmejnscy radźićeljo wo předłoze wuradźowali, njejsu pak ničo rozsudźili. Na namjet zarjadnistwa měli přinoški wo tři procenty stupać. Nawoda hłowneho zarjada Arian Leffs bě to z wjetšimi personalnymi kóštami po tarifje wopodstatnił. Dźewjećhodźinske zastaranje w žłobiku měło potom na měsac 220 eurow płaćić, w pěstowarni 116 a w horće 64 eurow. To by w žłobiku šěsć, w pěstowarni tři a w horće dwaj euraj wjace było. Kaž Arian Leffs potwjerdźi, by gmejna z lochkim zwyšenjom dale w delnim resp. srjedźnym ramiku ležała, při čimž bychu starši potom po procentualnych předpisach Swobodneho stata Sakskeje na kóštach při zastaranju dźěći wobdźěleni byli. W poměrje k susodnym gmejnam by so Hamorska w srjedźnym polu zaměstniła.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND