Wobydlerjo z dźěłom gmejny njespokojom

wutora, 22. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy (SN/JaW). Wjacori wobydlerjo Njebjelčanskeje gmejny su njespokojom z dźěłom komuny. To wujewi zašłe wuradźowanje tamnišeje gmejnskeje rady minjeny štwórtk. Tak nječujetaj so na přikład Kralec mandźelskaj ze Serbskich Pazlic chutnje branaj. „Hižo wot 19. junija 2019, potajkim dwě lěće, čakamoj na wotmołwu nastupajo próstwu wo twar pódlanskeho domu“, porokowaše Jana Kralowa. Nimo rozestajenjow nastupajo jich ležownosć a terminow, na kotrež Kralec mandźelskaj njeběštaj, kaž měnitaj, prawje přeprošenaj, kaž tež zdźěłanje fotow wo jich ležownosći, wo čimž ani informowanaj njeběštaj, njeje so dotal ničo wulce stało. „Smój njespokojom a čujemoj so njesłyšanaj“, Kralowa zwurazni.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND