Swoju wěru z hudźbu swjećić

srjeda, 23. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Na młodźinski mision wusměrjene towar­stwo Iniciatiwa wuchodny wětr 3000 – Wuhotowanje přichoda přez kultu­ru a zetkawanje zarjaduje třeći raz Gig-festiwal. Skrótšenka woznamjenja „God is good (Bóh je dobry)“ a pokazuje na to, zo jedna so wo „katolski hudźbny festiwal“, z kotrymž chcedźa „přede­wšěm młodźinje radosć a rjanosć wěry sposrědkować“.

Struppen/Róžant (SN/bn). Kaž w minjenych lětach wotměja festiwal na wjacorych putniskich městnach Němskeje. Spočatk julija stej to mjez druhim Siegen w Sewjerorynsko-Westfalskej a Marienfried w Bayerskej. Po lońšej přestawce smědźa so tež wšitcy łužiscy fanojo fe­stiwala na nawrót tohole duchowneho hudźbneho swjedźenja pod hołym njebjom wjeselić. Sobotu, 10. julija, chcedźa mjezynarodni wuměłcy zhromadnje z wopytowarjemi hesło „Swjeć swoju wěru“­ na łuce Róžeńčanskeje putniskeje cyrkwje zeskutkownić. Hinak hač w minjenych lětach pak njewotměja jón – znajmjeńša po nětčišim stawje – cyły kónc tydźenja, ale jenož jenički dźeń.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND