Hižo nětko za jutry wušiwali

srjeda, 23. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Diplomowa designerka za tekstilije Delia Münchowa je fachowča na polu wušiwanja. Minjeny kónc tydźenja je wona w Chrósćicach swoju wědu žonam při wušiwanju seklow za křižerskeho konja sposrědkowała.  Foto: Feliks Haza Diplomowa designerka za tekstilije Delia Münchowa je fachowča na polu wušiwanja. Minjeny kónc tydźenja je wona w Chrósćicach swoju wědu žonam při wušiwanju seklow za křižerskeho konja sposrědkowała. Foto: Feliks Haza

Předstawy wo tym, kak maš křižerske sekle wušiwać, su dosć wšelakore. Zašły pjatk a sobotu su sej žony na dźěłarničce wuwědomili, zo słuša k tomu wjace hač jeničce wušiwanje.

Chrósćicy (SN/MiR). Projektowa koordinatorka Domowiny Rejzka Krügerowa witaše pjatk popołdnju na zetkanju w sydarni Chróšćanskeho gmejnskeho zarjada šěsć žonow, kotrež přinjesechu jara wšelake wuměnjenja nastupajo wušiwanje sobu. Někotre běchu hižo wušiwali, tamne scyła hišće nic. Tež we woblěkanju serbskeje narodneje drasty, hač swjedźenskeje abo družčeje, běchu někotre hižo nazhonite. Što nětko wabješe k tomu, so na kursu pod hesłom „Wušiwamy a wjazamy křižersku seklu“, kotryž bě Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu zarjadował, wobdźělić? Na jednym boku chcychu žony swojemu mandźelskemu abo synej spřihotować seklu za křižerskeho konja. Druhe zaso zajimowachu so za wšelake techniki wušiwanja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND