Překwapjenka w Delanach

štwórtk, 24. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Kibut je w Sakskej dosć wohroženy ptačk. Tuchwilu wjacore kibuty na polu njedaloko Róžanta hnězdźa.  Foto: Přirodowědna stacija Njeswačidło/Cornelia Kobalz Kibut je w Sakskej dosć wohroženy ptačk. Tuchwilu wjacore kibuty na polu njedaloko Róžanta hnězdźa. Foto: Přirodowědna stacija Njeswačidło/Cornelia Kobalz

Wot apryla wužiwa dźesać porow kibutow polo mjez Róžantom a Łazkom za hnězdźenje, lehnjenje a za to, swoje młodźata woćahnyć. Tam je tuchwilu najwjetše lehnišćo tejele družiny ptačkow po cyłej Sakskej.

Róžant (SN/MiR). Hižo srjedź měrca běchu jednaćelej spěchowanskeho towarstwa Sakskeje hladarnje ptačkow w Nje­swači­dło dr. Winfriedej Nachtigallej prěnje kibuty napadnyli. Wšako wone dosć wótře swoje ki-wit wołaja. Spočatk apryla běchu tam dwanaće kibutow wobkedźbowali, kónc apryla picowaše tam pjeć porow 17 młodźatow. Dalše štyri pory hišće na to čakachu, zo so młodźata z jejkow wudypaja. Poslednja kontrola kónc meje wunjese, zo sydaše tam pjeć žónkow, a widźeć bě hač do dźesać młodźatow. Tónle wuspěch bě jenož móžny, dokelž bě ratar Ralf Hentzschel kibutam polo přewostajił. Dalši partnerojo běchu mjenowane towarstwo a delni zarjad za přirodoškit Budyskeho wokrjesa. Na te wašnje móžachu ptački dwaj hektaraj njewobdźěłaneje role wužiwać, na kotrejž běchu niska wegeta­cija a dwě wulkej pólnej łuži.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND