Chcedźa 800. róčnicu wsya 100. róčnicu wobory swjećić

štwórtk, 24. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Poršicy/Rachlow (SN/MiR). Poršicy w Kubšiskej gmejnje zhladuja klětu na 800. róčnicu prěnjeho naspomnjenja. Nětko pyta gmejna ludźi, kotrež maja ideje za wo­swjećenje historiskeho podawka. Tak su do gmejnskeje nowiny z junija zapřijeli próstwu na wobydlerjow rozmyslować wo tym, kak swjedźenske lěto ze zarjadowanjemi wobohaćeć. Přijimarjam informacijow gmejny a dalšim čitarjam po­dawaja tam pokiw na knihu „Mjez Čornobohom a Krakečanskimi hórkami“, kotraž je před lětami w nakładnistwje Lusatia wušła. Historiske to pućowanje po Kubšiskej gmejnje přisłušacych wsach.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND