Kołowokoło wjesnjanosty

póndźela, 05. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

W zwisku z komunalnym dźěłom w městach a gmejnach nastawaja zas a zaso prašenja, čehodla wobsteja wěste rjadowanja, kak je to a tamne zakonsce předpisane a štó ma poprawom kotre prawa. Na tajke a podobne prašenja wotmołwjamy w małej seriji. Naš ­awtor je bywši wjelelětny předsyda ­zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Alfons Ryćer. (5)

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND