Móžna skóržba naležnosć sejmika

wutora, 06. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyski wokrjesny sejmik móhł na swojim posedźenju 19. julija wo tym rozsudźić, hač wokrjes Budyšin přećiwo rozsudej sakskeho kultusoweho ministerstwa skorži, we wobłuku nowo­rjadowanja powołanskeho wukubłanja pjekarjow a frizerow jenož hišće w Zhorjelcu wukubłać.

Budyšin (SN/at). Wo móžnej skóržbje zhonichu Serbske Nowiny z kruha wobdźělnikow njedawneho njezjawneho posedźenja kulturneho a kubłanskeho wuběrka. Tam běchu zastupjerjo kultusoweho ministerstwa wokrjesnym radźićelam swój rozsud wujasnili. Při tym złožowachu so po słowach wobdźělnikow hłownje na ze swojeho wida komplikowany nadawk, docpěć wotwažowany rozsud za potrjechenej wokrjesaj. Krajnoradny zarjad rěčeše wo konstruktiwnej roz­mołwje w kulturnym a kubłanskim wuběrku. Wotmołwjene pak njeje na tam načate prašenje, w kotrej měrje buchu z rozsudom zwjazane serbske zajimy na zakładźe serbskeho zakonja a sakskeje wustawy wobkedźbowane. Tomu su so zastupjerjo ministerstwa wuwinyli, rěkaše z kruha wobdźělnikow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND