Njespokojnosć dale wulka

wutora, 06. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnska rada Slepo wobtwarjenske plany za wysokonasyp schwaliła

Slepo (CK/SN). Wysokonasyp w Mułkecach ma so wobtwarić. Za to je Slepjanska gmejnska rada wčera na wosebitym posedźenju z wjetšinu hłosow wobtwarjenske plany wobzamknyła. Na wuchodnym nasypje chce Mnichowska firma Kronos Solar Projects GmbH solarny park natwarić. Podobny wotpohlad ma Solizer GmbH & Co. KG Hamburg na zapadnym nasypje, podłu železniskeje čary Sprjewiny Doł–Slepo kaž tež při Slepjanskej přepinarni.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND