Štó smě k wólbam nastupić?

póndźela, 12. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

W zwisku z komunalnym dźěłom w městach a gmejnach nastawaja zas a zaso prašenja, čehodla wobsteja wěste rjadowanja, kak je to a tamne zakonsce předpisane a štó ma poprawom kotre prawa. Na tajke a podobne prašenja wotmołwjamy w małej seriji. Naš ­awtor je bywši wjelelětny předsyda ­zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Alfons Ryćer. (6)

Wólbna perioda gmejnskich radow traje w Sakskej pjeć lět. Wólby wotměwaja so stajnje mjez 1. aprylom a 30. junijom. Wone maja so najpozdźišo 90 dnjow do wólbneho dnja zjawnje wupisać. Kandidować smě kóždy, kiž je znajmjeńša 18 lět stary a w gmejnje bydli. Ze zapósłancom njesmědźa być wjesnjanosta a při­stajeni gmejny abo zarjadniskeho zwjazka, kotremuž gmejna přisłuša. Štóž za čas wólbneje periody swoje hłowne by­dlenje w gmejnje wotzjewi, zhubi runočasnje tež mandat w gmejnskim parlamenće. W praksy so tajke něšto tež časćišo stawa.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND