Swjedźenje njejsu nihdźe zapisane

wutora, 13. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Njeličomne wulke a małe swjedźenje su so hižo w Šunowskej Fabrikskej hospodźe wotměli.  Foto: Alfons Handrik Njeličomne wulke a małe swjedźenje su so hižo w Šunowskej Fabrikskej hospodźe wotměli. Foto: Alfons Handrik

Hosćency a korčmy su za towaršnostne žiwjenje wažne městna, wšako so tam ludźo rady zetkawaja. Často pak maja tež zajimawe stawizny. W swojej lětnjej seriji tajke gastronomiske předewzaća předstajamy, dźensa Šunowsku Fabriksku hospodu. (1)

„We Fabrikskej hospodźe wjesołe je žiwjenje.“ Takle započina so rady zanošowany spěw, kotrehož tekst bě Jurij Šěn 1983 składnostnje slěborneho kwasa Marje a Jana Wowčerkec ze Šunowa spisał. Wonaj dźě staj štyri lětdźesatki dołho tamniši hosćenc wjedłoj.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND