Wosadni woblubowaneho duchowneho rozžohnowali

srjeda, 21. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
W Chwačanskej cyrkwi su minjenu njedźelu wjelelětneho wosadneho fararja Wilfrieda Noacka na wuměnk rozžohnowali.  Foto: Eberhard Schmitt W Chwačanskej cyrkwi su minjenu njedźelu wjelelětneho wosadneho fararja Wilfrieda Noacka na wuměnk rozžohnowali. Foto: Eberhard Schmitt

Chwaćicy (ES/SN). Hač na poslednje městno wobsadźena bě minjenu njedźelu Chwačanska cyrkej. Tam rozžohno­wachu ewangelskeho fararja Wilfrieda Noacka na zasłuženy wuměnk.

Wilfried Noack bu spočatk septembra 1993 do zastojnstwa fararja zapokazany. Ze swojim čućiwym wašnjom zdoby sej wón spěšnje přichilnosć wosadnych a cyrkwinskeho předstejićerstwa. Do jeho časa jako farar sahachu wjacore naprawy k zachowanju cyrkwinskich twarjenjow a skrućenju wosady. Předewšěm twarske naprawy je w swojim 28lětnym skutkowanju w Chwaćicach přihotował a přewodźał. Wosebje wuzběhnyć ma so wobšěrne ponowjenje žarowanskeje hale kaž tež saněrowanje cyrkwineje wěže inkluziwnje jeje časnika. Dale su cyrkwine wokna, murju a naměsto před Božim domom ponowili. Jedyn z wjerškow w zastojn­stwje Wilfrieda Noacka bě 100. róčnica natwara Chwačanskeje cyrkwje 1999.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND