Poselstwo solidarity

srjeda, 21. julija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Z wulkimi pismikami dopominachu we Wojerecach na wukročenja přećiwo wukrajnikam před 30 lětami.  Foto: Andreas Kirschke Z wulkimi pismikami dopominachu we Wojerecach na wukročenja přećiwo wukrajnikam před 30 lětami. Foto: Andreas Kirschke

Z akciju „Wojerecy strowja Mosambik“ na podawki 1991 dopominali

Wojerecy (AK/SN). Wjace hač sto woby­dlerjow je so minjeny pjatk na njewšědnej akciji před Wojerowskej Łužiskej halu wobdźěliło. We wulkich pismikach bě tam na zemi čitać „HOYERSWERDA ­SAUDA MOCAMBIQUE“ (Wojerecy strowja Mosambik). Z tymile słowami solidarizowachu so z něhdyšimi mosambikskimi zrěčenskimi dźěłaćerjemi. Po wukročenjach přećiwo wukrajnikam 1991 dyrbjachu woni chcyjo nochcyjo město wopušćić. „Dopominamy na to a so tak z te­hdyšimi potrjechenymi solidarizu­jemy“, podšmórny Cindy Paulick jako ­sobuorganizatorka z iniciatiwy za ciwilnu kuražu. Sobu skutkowali su zastu­pjerjo towarstwow, politiskich stron, sportowych skupin, wohnjoweje wobory a mnozy dalši. „Chcemy wědu wo tehdyšich po­dawkach žiwu dźeržeć. Tu njeńdźe wo prašenje winy, ale wo zamołwitosć“, praji dalša organizatorka Sabine Proksch.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND